Vaktherapeuten

Vaktherapie-prijs

Vaktherapie-prijs

Met de vaktherapie-prijs willen we als FVB bepaalde initiatieven of plannen waarderen. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt, dit gebeurde voor het eerst tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018. In 2021 is de uitreiking niet doorgegaan vanwege het afzeggen van het FVB-congres in verband met de coronamaatregelen. Tijdens het FVB-congres in 2023 is de Vaktherapie-prijs voor de tweede keer uitgereikt.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor de uitvoering. 

Thema 2023: Samenwerking

Ook dit keer is het thema van de Vaktherapie-prijs Samenwerking. Door samen te werken kun je verder komen. Je gaat voor een gezamenlijk resultaat, zet je eigen kwaliteiten in, benut die van de ander en vindt een evenwicht tussen eigen belang en het belang van de samenwerkingspartner. Samenwerking is van belang om vaktherapie verder te brengen. 
Waar kun je dan aan denken als het om de Vaktherapie-prijs gaat?

  • Samenwerking op beleidsniveau rond een bepaald thema
  • Het aanbieden van een module voor een specifieke doelgroep samen met een psycholoog
  • Samenwerking met andere professionals op lokaal niveau, bijvoorbeeld het gezondheidscentrum en het wijkteam
  • Samenwerking met andere vaktherapeuten, ook van andere disciplines
  • Een co-creatie met een groep (ex-)cliënten

Maar verras ons vooral ook met jullie initiatieven en ideeën!

Wie kunnen meedingen?
Het gaat altijd om een idee of initiatief dat bijdraagt aan het verstevigen van vaktherapie. FVB-initiatieven en initiatieven van de beroepsverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt onder andere voor kennisnetwerken, commissies en werkgroepen van de FVB of van een bij de FVB aangesloten vereniging.
Als indiener hoef je zelf geen lid te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging. Alle vaktherapeuten kunnen hun idee, plan, project of aanpak indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs.

De jury en nominaties
De jury bestaat in 2023 uit juryvoorzitter Pauline Zwart (voormalig voorzitter FVB-bestuur), Esther Koster (winnaar Vaktherapie-prijs 2018), Erik Verbart en Monique Wilmer (beiden namens de Cliënten Adviesraad Vaktherapie) en Flip Looyen (beeldend therapeut en kunstvakdocent aan de Hogeschool Utrecht). De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen aan de hand van een aantal criteria en nomineert uiteindelijk 3 inzendingen. 

Inzendingen 2023
Tot 1 november 2023 kon men inzenden voor de Vaktherapie-prijs 2023. Kijk hier voor de criteria en de procedure. De jury is hierna bij elkaar gekomen en heeft 3 inzendingen genomineerd. Tijdens het FVB-congres op 25 maart 2023 hebben de genomineerden hun idee gepitcht. De aanwezigen konden vervolgens stemmen op hun favoriete inzending. Aan het einde van de dag is de winnaar van de Vaktherapie-prijs 2023 bekend gemaakt: Bram Peters-Schrama met zijn initiatief Genderidentiteitsreis. Kijk hier voor het juryrapport voor de Vaktherapie-prijs 2023 met de genomineerden en alle overige inzendingen. Hieronder is te zien hoe Ingrid Wiechers, directeur van de FVB, de Vaktherapie-prijs uitreikt aan Bram Peters-Schrama op het FVB-congres 2023.

Zie ook  Vaktherapie-prijs