Vaktherapeuten

Vaktherapie-prijs

Vaktherapie-prijs

rnrn

Met de vaktherapie-prijs prijs willen we als FVB bepaalde initiatieven of plannen waarderen. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt, in 2018 voor het eerst tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018. In 2021 is dit niet doorgegaan vanwege het afzeggen van het FVB-congres in verband met de coronamaatregelen. Tijdens het FVB-congres in 2023 zal de Vaktherapie-prijs voor de tweede keer uitgereikt worden. 

rnrn

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor de uitvoering. 
rn 

rnrn

Thema 2023: Samenwerking

rnrn

Ook dit keer is het thema van de Vaktherapie-prijs Samenwerking. Door samen te werken kun je verder komen. Je gaat voor een gezamenlijk resultaat, zet je eigen kwaliteiten in, benut die van de ander en vindt een evenwicht tussen eigen belang en het belang van de samenwerkingspartner. Samenwerking is van belang om vaktherapie verder te brengen. 

rnrn

Waar kun je dan aan denken als het om de Vaktherapie-prijs gaat?

rnrn

  rnt
 • Samenwerking op beleidsniveau rond een bepaald thema
 • rnt
 • Het aanbieden van een module voor een specifieke doelgroep samen met een psycholoog
 • rnt
 • Samenwerking met andere professionals op lokaal niveau, bijvoorbeeld het gezondheidscentrum en het wijkteam
 • rnt
 • Samenwerking met andere vaktherapeuten, ook van andere disciplines
 • rnt
 • Een co-creatie met een groep (ex-)cliënten
 • rn

rnrn

Maar verras ons vooral ook met jullie initiatieven en ideeën!
rn 

rnrn

​Wie kunnen meedingen?

rnrn

Het gaat altijd om een idee of initiatief dat bijdraagt aan het verstevigen van vaktherapie. FVB-initiatieven en initiatieven van de beroepsverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt onder andere voor kennisnetwerken, commissies en werkgroepen van de FVB of van een bij de FVB aangesloten vereniging.

rnrn

Als indiener hoef je zelf geen lid te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging. Alle vaktherapeuten kunnen hun idee, plan, project of aanpak indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs.
rn 

rnrn

De jury en nominaties

rnrn

De jury bestaat in 2023 uit juryvoorzitter Pauline Zwart (voormalig voorzitter FVB-bestuur), Esther Koster (winnaar Vaktherapie-prijs 2018), Erik Verbart en Monique Wilmer (beiden namens de Cliënten Adviesraad Vaktherapie) en Flip Looyen (beeldend therapeut en kunstvakdocent aan de Hogeschool Utrecht). De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen aan de hand van een aantal criteria en nomineert uiteindelijk 3 inzendingen. 
rn 

rnrn

Inzendingen 2023

rnrn

Tot 1 november 2023 kon men inzenden voor de Vaktherapie-prijs 2023. Kijk hier voor de criteria en de procedure. Inmiddels is de jury bij elkaar gekomen en zijn er 3 inzendingen genomineerd. Tijdens het FVB-congres op 25 maart 2023 zullen de genomineerden hun idee pitchen. De aanwezigen kunnen vervolgens stemmen op hun favoriet. Aan het einde van de dag maken we de winnaar van de Vaktherapie-prijs 2023 bekend. 

rnrn

Kijk hier voor het juryrapport voor de Vaktherapie-prijs 2023 met de genomineerden en alle overige inzendingen. 
rn 

rnrn

Vaktherapie-prijs 2018

rnrn

In het juryrapport kun je meer lezen over de inzendingen en het juryoordeel. 

rnrn

De genomineerden hebben tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018 een korte pitch gehouden. Het publiek heeft vervolgens gestemd. Winnaar van de Vaktherapie-prijs 2018 is geworden: Pim Hoek met ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’.

rnrn

rnrn

Irene Rentenaar (directeur FVB) overhandigt tijdens het FVB-congres op 3 november 2018 de Vaktherapie-prijs aan winnaar Pim Hoek en mede-initiatiefnemers Arja Diepstraten, Esther Koster en Renny Polstra voor het project ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’.

rn

Zie ook  Vaktherapie-prijs