Vaktherapeuten

Resultaten met tag "hervormingsagenda-jeugd"

Hervormingsagenda Jeugd over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld

De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliënte…

Online sessie over kansen en risico's in jeugdhulp voor vaktherapeuten (21 juni 2023 19.30-21.00 uur )

Er gebeurt veel in de jeugdhulp. Daarom nodigen we je als FVB graag uit voor de online sessie waarin we ingaan op deze ontwikkeli…

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: positief advies over Hervormingsagenda Jeugd

Als FVB werken we in het SBJ (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd) samen met andere beroepsverenigingen op het terrein van de…

Akkoord Rijk en gemeenten over financiën voor hervormingen jeugdsector

Rijk en gemeenten hebben een akkoord gesloten over het financiële kader voor de hervormingen van de jeugdsector. Wij en ande…

Vera Naber namens Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd over Hervormingsagenda Jeugd op radio en tv

SBJ staat voor Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd en is een samenwerkingsverband van elf beroepsverenigingen uit het jeugdve…

Geen resultaten in "Pagina's".

Geen resultaten in "Vacatures".