• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

registratie

  1. Je lidnummer is hetzelfde als je debiteurnummer. Dit nummer vind je op de jaarlijkse factuur voor de contributie. Je kunt je lidnummer ook vinden via Mijn profiel. Het lidmaatschapsnummer heb je onder andere nodig als je je wilt inschrijven voor (her)registratie bij het Register Vaktherapie. Eenmaal geregistreerd bij het Register Vaktherapie, is dit lidnummer ook het debiteurnummer bij het Register.