Vaktherapeuten

Cliëntenadviesraad Vaktherapie

Cliëntenadviesraad Vaktherapie

Begin 2020 is de Cliëntenadviesraad Vaktherapie opgericht. We werken vaker samen met cliënten, cliëntenorganisaties of -vertegenwoordigers, maar we wilden hier meer structuur in aanbrengen met de oprichting van de Cliëntenadviesraad Vaktherapie (CAR). Doel van deze adviesraad is dat wij als FVB meer input vanuit cliënten ontvangen bij onze reguliere activiteiten en onze projecten. Wij vinden dat we daarmee versterken wat we doen. 

De CAR kan ons gevraagd en ongevraagd advies geven over strategische zaken en beleidsvraagstukken, ontwikkelingen in de zorg of wetenschappelijk onderzoek. Denk hierbij aan het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut, het meerjarenbeleidsplan van de FVB, opleidingsprofielen en de Strategische Onderzoeksagenda.

De CAR bestaat op dit moment uit zeven leden. Zij zijn alle zeven (ex-)cliënt of naaste van iemand die vaktherapie een warm hart toedraagt. Wil je meer weten over de CAR-leden? Ze stellen zich hieronder kort voor. Klik hiervoor op de naam van het betreffende lid. 

Wil je contact opnemen met de CAR, dan kun je dit doen via clientenadviesraad@vaktherapie.nl.

Zie ook  Clientenadviesraad CAR