Vaktherapeuten

Resultaten met tag "zorgstandaarden"

Vaktherapie krijgt meer aandacht in de kwaliteitsstandaarden ggz

In het kader van kwaliteitsontwikkeling in de ggz zijn verschillende zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld. Hiervoor wo…

Kwaliteitsstandaarden (waaronder GMVT) ingediend bij Zorginstituut Nederland

Enkele jaren geleden is het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) opgericht om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Hieronder…

Zorgstandaard ADHD beschikbaar

De zorgstandaard ADHD is inmiddels beschikbaar. Als FVB hebben we ook in deze zorgstandaard geparticipeerd. De zorgstandaard…

Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg gelanceerd: Akwa GGZ

Vanaf 15 januari 2019 bundelen patiënten, hun naasten en zorgprofessionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwa…

Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen: geaccrediteerde e-learning beschikbaar

Bij de Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar. Deze e-learning geeft inzicht in…


Meer resultaten in nieuws:

Zorgstandaarden en generieke modules

Zorgstandaarden en generieke modules Akwa GGZ staat voor Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is geïniti…

Geen resultaten in "Vacatures".