Vaktherapeuten

FVB kennisnetwerk Forensisch werkveld

FVB kennisnetwerk Forensisch werkveld

Het FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld is een netwerk binnen de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Het netwerk verenigt zoveel mogelijk vaktherapeuten uit het forensisch en justitieel werkveld. Het netwerk ondersteunt en geeft richting aan voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening door middel van expertise-uitwisseling. Onderdeel hiervan is de netwerkdag die ieder najaar georganiseerd wordt.  
 

Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Deze kunnen zich melden via onderstaand mailadres.

Samenstelling

De coördinatie van het netwerk ligt bij het bestuur. 

vacature, voorzitter  

2 vacatures algemeen bestuursleden

Nicolle den Dulk     Beeldend therapeut en werkzaam bij FPA Fivoor

 

Activiteiten

Organiseren van een jaarlijkse studiedag
Uitbrengen van 2 à 3 nieuwsbrieven per jaar
3 á 4 keer per jaar vergaderen
Beheren en actualiseren van het adressenbestand van vaktherapeuten in het forensisch werkveld
 
 

Nieuwsbrief Kennisnetwerk

 

Contact 

Algemeen e-mailadres: netwerkforensischevaktherapie@gmail.com

Zie ook  forensisch werkveld justitieel werkveld