Vaktherapeuten

Vacature Beleidsadviseur kennis en onderzoek

Per direct gezocht:

Beleidsadviseur kennis en onderzoek

voor de Federatie Vaktherapeutische Beroepen

(Maximaal 24 uur per week)

Over ons

De FVB is een kleine organisatie gevestigd in Het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. De zeven beroepsverenigingen hebben een deel van de uitvoering van hun beleid en activiteiten bij de federatie ondergebracht. Wij hebben een Algemeen en een Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee bestuursleden. Het FVB-bureau bestaat uit het secretariaat, twee communicatieadviseurs, een adviseur strategie en beleid, drie beleidsadviseurs en wordt geleid door de directeur. Ons team is vorig jaar gegroeid met de toevoeging van nieuwe medewerkers en de rol van de beleidsadviseurs. Samen met de beleidsadviseurs vorm je een team waarin de dossiers jeugd, GGZ en langdurige zorg in combinatie met kennis en onderzoek centraal staan.

Lees meer over ons op www.vaktherapie.nl en fvb.vaktherapie.nl

Jouw rol

 • De rol van beleidsadviseur kennis en onderzoek is nieuw. Jij vindt het leuk om hierin te pionieren en dit verder vorm te geven.
 • Je voert het meerjarenbeleidsplan uit wat betreft het werkgebied kennis & onderzoek. Hierbij werk je nauw samen met je collega beleidsadviseurs, de directeur en de kennisinnovatoren van de beroepsverenigingen.
 • Je stuurt in de toekomst het gezamenlijke project “Vaktherapie: passende zorg in de GGZ! Stand van zaken wetenschap en praktijk” met het Zorginstituut Nederland aan. Je begrijpt en vertaalt de inhoud, kan verbanden leggen en structureren. Dit valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van de adviseur strategie en beleid.
 • Je verbindt de informatie op het gebied van kennis & onderzoek van de zeven afzonderlijke verenigingen en creëert een discipline overstijgende body of knowledge.
 • Je bent voorzitter van de stuurgroep kennisinnovatie. Hierin komen maandelijks de zeven kennisinnovatoren van de beroepsverenigingen samen.
 • Je trekt, initieert, versterkt en/of faciliteert de diverse commissies en netwerken op het gebied van kennis & onderzoek.
 • Je coördineert en organiseert alle activiteiten rondom de inbreng vanuit de FVB in de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden, MDR’s).
 • Je stelt samen met de kennisinnovatoren en de beleidsadviseur jeugd een onderzoeksagenda jeugdhulp op die aansluit bij de hervormingen in de jeugdhulp.
 • Je denkt mee over de invulling van de evidence poule. Hierin leveren enthousiaste vaktherapeuten en onderzoekers een bijdrage aan kennis en onderzoek.
 • Je onderhoudt contact met de hoofdredactie en de redactieraad van het Tijdschrift voor Vaktherapie op het gebied van kennisdelen.
 • Je vertaalt onderzoek naar publieksversies richting vaktherapeuten op de werkvloer, stakeholders en cliënten.
 • Samen met de directeur, het bestuurslid Kennis & Onderzoek en de FVB-Kennisnetwerken onderhoud je de bestaande contacten en leg je nieuwe contacten met relevante partners op het gebied van kennis en onderzoek. Je werkt mee aan een bruisend netwerk.
 • Je onderhoudt contact met de opleidingen vaktherapeutische beroepen en stemt met de opleidingen en lectoraten af over kennis & onderzoek.
 • Je bent een goede sparringpartner voor je collega’s.

Jij beschikt over

 • Minimaal een opleiding op masterniveau en bent bij voorkeur gepromoveerd;
 • Expertise op het gebied van kennis en onderzoek (bijvoorbeeld als onderzoeker; contacten met de voor de verschillende werkvelden relevante kennis- en expertisecentra);
 • Het vermogen om op strategisch niveau relevante ontwikkelingen op het terrein van kennis en onderzoek te signaleren en agenderen;
 • Het vermogen om het overzicht te houden op de organisatie en voortgang van een veelheid aan projecten en dossiers (helicopterview) en hier gevraagd en ongevraagd in bijsturen;
 • Het vermogen om projectmatig te werken en projecten te kunnen leiden op verbindende wijze;
 • Het vermogen om (wetenschappelijk) onderzoek te vertalen en verbinden voor verschillende stakeholders, vaktherapeuten, voorschrijvers en cliënten;
 • Het vermogen om te communiceren met en schakelen tussen professionals, beleidsmakers en lectoren/professoren;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Affiniteit met vaktherapie en de doelstellingen van de FVB;
 • Bij voorkeur ervaring met het werken met vrijwilligers; mensen die zich vrijwillig inzetten voor de federatie en het vakgebied.

Wat bieden wij

 • Een leuk en enthousiast team dat oog heeft voor elkaar en samen wil bouwen. Onze cultuur is te karakteriseren als professioneel, persoonlijk en betrokken. De sfeer is informeel en de lijnen zijn kort.
 • Ruimte voor scholing en ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak.
 • Veel aandacht en ruimte voor de werk/privé-balans.
 • Een aanstelling van maximaal 24 uur per week.
 • Een dienstverband voor één jaar en bij goed functioneren een vaste aanstelling.
 • Salarisrange: € 4.100, - tot € 5.300, - per maand bruto bij een volledig dienstverband.
 • Kantoorlocatie in Amersfoort welke goed bereikbaar is met openbaar vervoer.
 • De mogelijkheid om hybride te werken.
 • Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao-ggz met daarnaast
  • Directe opname in Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Vaktherapeutische beroepen maken als generalistische en specialistische psychische/psychosociale zorgaanbieders deel uit van het reguliere zorgaanbod in Nederland. We willen dat deze zorg voor iedereen toegankelijk is, zodat cliënten beter kunnen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Als FVB vormen we met zeven beroepsorganisaties een netwerk van en voor ± 4.500 vaktherapeuten en werken we aan een stevige positie van vaktherapie. Zo kan vaktherapie voor iedereen beschikbaar zijn. 

De beroepsverenigingen die het netwerk vormen zijn de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie, Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapie. Als FVB werken we structureel aan belangenbehartiging, kwaliteitsontwikkeling en kennisontwikkeling. Vanwege uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een beleidsadviseur kennis en onderzoek om ons team aan te vullen.

Herken je jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden?

Krijg je zin om aan de slag te gaan na het lezen van bovenstaande? Stuur dan jouw motivatie met cv voor woensdag 15 mei 2024 naar secretariaat@vaktherapie.nl ter attentie van Ingrid Wiechers, directeur FVB. Bij vragen over de functie kun je ook bij Ingrid Wiechers terecht, bereikbaar via telefoonnummer 06 30755183.