Vaktherapeuten

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan

Welke doelen stellen we onszelf voor de komende jaren? Hoe denken we deze doelen te bereiken? En welke concrete acties zijn nodig? Je kunt het lezen in het meerjarenbeleidsplan van de FVB voor de periode 2021 tot 2025. Hiervoor hebben we input gekregen van vaktherapeuten tijdens een aantal regionale sessies en van de Cliëntenadviesraad. We zien voor de komende periode een aantal thema's: Erkend, Bekend, Bewezen, Lobby, Betaling vaktherapie en Stevige, overkoepelende FVB

Inmiddels is het FVB-meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De concrete uitwerking gebeurt bij het maken van de jaarplannen, dus op het moment dat we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zo voorkomen we achterhaalde plannen.

Zie ook  Meerjaren beleidsplan