Vaktherapeuten
02
mrt

Masterclass: Archetypische imaginatie als ingang naar het zelfversterkende, helende vermogen

Evenement
10:30 - 17:00
- Downloaden als iCal


Masterclass 2 en 3 maart op locatie + 25 maart online

 

Archetypische imaginatie als ingang naar het zelfversterkende, helende vermogen


Archetypische imaginatie

als ingang naar het zelfversterkende, helende vermogen

 


1. Het centrum van ons bewustzijn, het ‘ik’ van waaruit we denken, voelen en onszelf en de buitenwereld waarnemen.
Een sterk ontwikkeld ‘ik’* is in staat capabel te dealen met wat zich aandient in de binnen- en buitenwereld, is creatief en in staat om keuzes te maken hoe er mee te handelen, vrij van onbewuste neuroses en belemmerende zelfbeelden.


*niet te verwarren met wat vaak in het boeddhisme ego genoemd wordt.


2. Archetypisch symbolisch beeld dat toegang geeft tot de psychisch helende energie dat het vertegenwoordigt. Het archetype fungeert zodoende als ingang tot onze transcendente oergrond.
In de masterclass Archetypische imaginatie voor vitaliteit en zelfontplooing worden de levensboom, de rivier, de bron en het kind behandeld, beoefend met elkaar en gesuperviseerd. Info


Carl Jung schrijft dat archetypen psychologische motieven zijn die tot de overgeërfde structuur van de psyche behoren en die zich dientengevolge overal, vroeger en nu, zich kunnen openbaren. Naarmate ze bewuster zijn geworden, hebben ze de eigenschap begeleid te worden door bijzonder levendige gevoelens. Ze zijn indrukwekkend, fascinerend en invloedrijk. (Jung. Beelden uit mijn leven. 1977. Lemiscaat)

3. De transcendente oergrond is ons diepste natuur, het fundament van onze vitaliteit, het is daar waar onze creatief en helend potentieel sluimert en te vinden is. Het is zowel van ons persoonlijk als dat het universeel is, iedereen heeft het in zich, en het is van alle tijden en alle culturen en continenten.
Spontane imaginaties, visioenen, dromen en natuurlijke trance kunnen toegang geven tot onze transcendente natuur. Bewust contact met een archetype kan dat ook op gang brengen. Een voorbeeld van spontane imaginatie vertelt Ronald Sluiter in zijn boek Van carrière naar kanker zie de bespreking verderop hieronder.
 

Het uiteindelijke doel van archetypische imaginatie is de toepassing in de praktijk van het dagelijkse leven van het creatieve en spirituele potentieel van een archetype.

Lees meer over de funderingen van imaginatie en hoe het werkt in Imagery in Therapy, Counselling and Coaching of De drie stadia van imaginatie

 

In deze ervaringsgerichte masterclass, met theoretische en casuistieke onderbouwing, wordt behandeld hoe vier in veel cliënt-situaties toepasbare archetypen kunnen worden ingezet in counselling, coaching en therapie. Het praktisch met elkaar oefenen en de supervisie daarvan staat centraal. Na de masterclass is cursist in staat om deze werkwijze in de eigen praktijk te gaan inpassen.

2 en 3 maart 2024, 10.30 - 17.00 uur op locatie in Amsterdam.
Online supervisie 25 maart 2024, 19.00 - 21.15 uur.

Info

Deze masterclass is onderdeel van de Leergang Imaginatie Expertise en kan ook apart gevolgd worden.
 

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.